Večer milosrdenstva sa uskutočnil aj v košickej katedrále

Košice, 12. november (TSKE) Súčasťou celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti boli aj tento rok Večery milosrdenstva. Konali sa v šiestich slovenských mestách a práve Košice spolu s Prievidzou uzavreli v nedeľu 11. novembra 2018 tieto stretnutia, ktoré chceli vyjadriť, že veriacim nie je ľahostajný osud nenarodených detí.

Košický Večer milosrdenstva v Katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach začal slávením liturgie sv. Jána Zlatoústeho, ktorá bola poďakovaním Bohu za dar života a zároveň prosbou o odpustenie a Božie milosrdenstvo pre všetkých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zaangažovaní v bolestnej problematike potratov. Hlavný sláviaci otec Martin Mráz, sekretár košického eparchu, vychádzal z nedeľného evanjelia o milosrdnom Samaritánovi a zdôraznil, že Boh vstupuje do sveta, aby sa sklonil k človekovi a priniesol olej milosrdenstva všetkým trpiacim.

Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup a predseda Rady pre rodinu KBS, viedol po svätej liturgii modlitbu Akatistu požehnania rodín, po ktorej zdôraznil, že “je potrebná sviečka za nenarodené deti, lebo prináša nám možnosť vo svetle zapálenej sviece vnímať fakt, ktorý prežívajú mnohé mamy, ktoré boli oklamané, či donútené k čomusi, nad čím sa "nemali čas" ani zamyslieť, keď im bez dôkladného a zodpovedného vysvetlenia "podstrčili" formulár s tým, kde to majú podpísať. Dnes teda prosíme za rodičov i nenarodené deti bez toho, aby sme súdili a komusi niečo vyčítali, ale s tým, aby sme senzibilizovali svedomie tých, ktorí tak ľahkovážne pristupujú k životu, ktorý nie je ich vlastníctvom, ale Božím darom.”

Na záver Mária Kucharčík z Fóra života informovala o ich aktivitách a poďakovala všetkým, ktorí aj tento rok podporili akýmkoľvek spôsobom kampaň Sviečka za nenarodené deti.