Vladyka Milan Chatur posvätil obnovenú farskú budovu v Jovse

Košice, 11. jún (TS KE) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 9. júna posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha obnovenú farskú budovu vo farnosti Jovsa. Po posviacke vladyka Milan spolu s prítomnými kňazmi z okolitých farností slávil v Cerkvi Ochrany Presvätej Bohorodičky archijerejskú svätú liturgiu, ktorá bola zároveň spojená s poďakovaním miestneho farára otca Michala Šandora za 35 rokov kňazstva a manželstva.

V príhovore vladyka vyjadril potešenie, že veriaci sa starajú o dôstojné bývanie svojho kňaza a povzbudil ich k horlivej účasti na živote farnosti.

V popoludňajších hodinách sa vladyka zúčastnil na podujatí „Deň rodiny“, ktoré sa konalo na ihrisku miestnej základnej školy. Podujatie pripravila farnosť vďaka štedrosti miestnych sponzorov a ústretovosti školy. Vladyka sa prihovoril prítomným a vyzdvihol dôležitosť rodiny a vzájomného stretávania sa zvlášť v dnešnej dobe, ktorá nepraje rodinám. Na podujatí nechýbaliatrakcie pre deti, zmrzlina a chutné občerstvenie. Deň sa zakončili futbalovým zápasom a spoločnou modlitbou s archijerejským požehnaním vladyku Milana.

TS KE informoval Matej Šandor.