Vladyka Milan Chautur otvoril vo farnosti Košice - Ťahanovce farský Rok Božieho slova

Košice, 22. január (TS KE) Vo farnosti Blahoslavených mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku v mestskej časti Ťahanovce v Košiciach slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, 21. januára archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej otvoril Rok Božieho slova vo farnosti.

V homílii vladyka Milan zdôraznil, že Božie slovo oddeľuje pravdu od lži a dáva spásu. V nadväznosti na podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi pripomenul, že nie počet slov, ale ich obsah a úprimnosť sú podstatné. Vysvetlil, že každé slovo je účinné len vtedy, keď smeruje k Bohu alebo od Boha vychádza. Na záver svojho príhovoru veriacich povzbudil, aby Božie slovo počúvali a prijímali s takou dôverou a pokorou, ako to robila Božia Matka.

V závere liturgie vladyka posvätil Jeruzalemskú bibliu a odovzdal ju jednej z rodín farnosti. Biblia bude počas celého roka putovať po jednotlivých rodinách, aby sa veriaci čítaním z nej hlbšie otvárali živému Bohu a Jeho láske. Zároveň vladyka posvätil banner s ikonou Krista Pantokratora, ktorý bude v kaplnke veriacim pripomínať výzvu, ktorú ako súčasť farského spoločenstva prijali pre Rok Božieho slova.

Program pokračoval farským obedom a deň vyvrcholil športovým popoludním v telocvični Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda, kde mladší i starší vytvorili spolu s vladykom jedno rodinné spoločenstvo aj pri športových hrách.

TS KE informovala Zuzana Struková