Vladyka Milan Chautur v Bôli posvätil nový zvon

Košice, 29. október (TSKE) V obci Boľ, ktorá patrí do farnosti Poľany pri Trebišove posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, zvon na miestnom cintoríne menom Archanjel Michal. Išlo o obecnú udalosť, ktorej sa okrem domáceho farára Františka Kecskésa a správcu farnosti Kráľovský Chlmec otca Istvána Mondok – Pálmayho zúčastnili aj rímskokatolícki kňazi otec Jozef Gajdo a otec Ján Száraz, reformovaný duchovný i István Tirpák. Vladyka vo svojom príhovore vysvetlil význam zvona pre ľudské spoločenstvo.

TSKE informoval Atila Bohács.