Vo Zvale sa konalo stretnutie rodákov

Košice, 10. júl (TSKE) Rodáci zo Stariny sa 8. júla stretli na odpustovej slávnosti v zaniknutej obci Zvala na mieste pôvodného murovaného chrámu zasväteného svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha a rodák z Veľkej Poľany, spolu s kňazmi z okolitých farností.

Vladyka Milan vyzdvihol životný príbeh apoštola Petra, ktorý aj napriek tomu, že Ježiša zaprel, svedčil o ňom až do konca svojho života mučeníckou smrťou. Prítomným veriacim pripomenul aj významné výročie – 50 rokov od obnovenia Cirkvi, od chvíle, kedy prebrali pôvodný chrám stojaci vo Zvale naspäť do svojich rúk gréckokatolíci, ktorí počas rokov prenasledovania tiež svedčili o svojej viere, na čele s blahoslavenými biskupmi a mučeníkmi.

Po archijerejskej liturgii nasledovalo krátke poďakovanie rodákov vladykovi za jeho prítomnosť počas stretnutí, pri ktorých vysluhuje sviatosť zmierenia, slávi liturgie a trávi s nimi čas aj pri spoločných obedoch. Stretnutie zakončila modlitba panychídy za už zosnulých rodákov, ktorá bola pre hustý dážď slúžená pod altánkom.

TSKE informoval Richard Fučko.