Vyhodnotenie súťaže Biblia očami detí 2018

Aj v roku 2018 sme organizovali výtvarnú súťaž s názvom Biblia očami detí. Ďakujeme všetkým zúčastneným za zapojenie sa do súťaže a odbornej porote za zhodnotenie výtvarných prác. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 7. mája 2018 v Levoči.

Výsledková listina
Víťazné práce

Prevzaté z:
http://kpkc.sk/aktuality/vyhodnotenie-sutaze-biblia-ocami-deti-2018