Za účasti vladyku Milana Chautura v Jovse oslávili šesťstoročnicu

Košice, 25. júl (TSKE) Pri príležitosti osláv 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Jovsa slávil 22. júla košický eparcha Milan Chautur CSsR v miestnej Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochrankyne ďakovnú archijerejskú svätú liturgiu.

Vladyku Milana a prítomných kňazov privítala pri chráme starostka obce Ľubica Čornejová starým slovanským zvykom - chlebom a soľou, a poprosila o následné požehnanie symbolov obce. Vo svojej homílii vladyka Milan vyzval k zodpovednému prístupu k viere podľa vzoru minulých generácii, ktorí minimálne počas predošlých šiestich storočí chápali chrám ako loď záchrany v búrkach života.

Po ukončení obradov program osláv pokračoval popoludní na miestnom futbalovom ihrisku príhovormi hostí, uvedením monografie o obci, ocenením občanov a kultúrnym programom. V priestoroch obecného úradu sa zároveň konala výstava "Z tvorby našich rodákov" a prezentácia starých fotografií, ktoré zozbierali obyvatelia obce .

Obec Jovsa leží pod južnými výbežkami Vihorlatu. Prvá písomná správa o Jovse pochádza z roku 1418 a nachádza sa v listine uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského. Názov obce je zrejme slovanského pôvodu a pochádza od slova jelša. Cirkevné matriky z Jovsy sa zachovali od r. 1767. Väčšinu obyvateľov obce tvorili gréckokatolíci. Prvý chrám bol drevený zasvätený sv. Andrejovi. Farnosť patrila pod Mukačevskú eparchiu. Súčasný chrám zasvätený Presvätej Bohorodičke Ochrankyni bol vystavaný v roku 1837. V roku 1869 stála v Jovse gréckokatolícka škola. Jovsa bola známa aj svojimi minerálnymi prameňmi, vďaka ktorým tu v 19. storočí postavil gróf Sztáray kúpele. Niektoré minerálne pramene sa zachovali dodnes.

TSKE informovala Alena Šandorová.