Žiaci na Cirkevnej základnej škole v Trebišove sa učili podstate svätosti

Košice, 01. február (TSKE) Žiaci prvého stupňa na Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Juraja v Trebišove sa 31. januára s prvým školským polrokom lúčili karnevalom. Deti si pripravili masky, medzi ktorých patrili aj svätí. Pedagógovia prvého stupňa pre účastníkov karnevalu pripravili rôzne súťaže, ktoré naznačovali skúšky a ťažkosti na ceste do neba. Po zdolaní všetkých prekážok mohli napokon zakúsiť radosť zo vzájomného spoločenstva pri veselej hudbe. Žiaci tak mohli pochopiť, že byť svätcom je možné aj v dnešnej dobe a že svätci sú radostní ľudia.


Vedenie CZŠ s MŠ

Foto: Monika Mihalková