Aktuality z Košickej eparchie

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 12. – 18. december 2022


Pondelok 12. december Košice - Eparchiálny úrad - agenda Utorok 13. december 9.00 Košice - Eparchiálny úrad: stretnutie s kňazmi, ktorí majú vo farnosti seminaristov  15.00 Košice - pozehnanie nových priestorov Denného centra pre ukrajinských utečencov  S...

Vladyka Cyril Vasiľ SJ požehnal cestu koledníkov Dobrej noviny


Košice, 11. december (TSKE) Do košickej katedrály Narodenia presvätej Bohorodičky zavítali 10. decembra koledníci Dobrej noviny, aby na záver večernej svätej liturgie prijali požehnanie a vyslanie na cestu od arcibiskupa Cyrila Vasiľa, košického eparchiálneho biskupa. V...

Deň otvorených dverí na SOŠPg KE


Košice, 11. december (TSKE) 9. december 2022 (piatok) bol na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach vskutku výnimočný, keďže v tento deň prebiehal Deň otvorených dverí.   O bližšie informácie k štúdiu v odboroch Učiteľstvo pre MŠ a vycho...

Študenti gymnázia sv. Tomáša Akvinského oslávili sviatok Nepoškvrneného Počatia v košickej katedrále


Košice, 11. december (TSKE) Vo štvrtok 8. decembra navštívili študenti Gymnázia sv. Tomáša Akvinského katedrálu Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Študenti a ich profesori sa v katedrále zúčastnili na sv. liturgii, ktorú pri príležitosti sviatku Počatia presvä

Obnova rehoľných sľubov sestier služobníc


Košice, 10. december (TSKE) V predvečer sviatku Nepoškvrneného počatia presvätej Bohorodičky 7. decembra 2022 sa v košickej eparchiálnej kaplnke zišli sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. Obe košické komunity sestier služobníc sa spoločne pomodlili sviatočnú več

Decembrové tematické stretnutie Cerkov s molodyma


Košice, 10. december (TSKE) V predvečer sviatku sv. Mikuláša 5.12.2022 sa na internátoch Jedlíkova stretli mladí veriaci na poslednej z tohtoročných duchovných aktivít v rámci projektu Cerkov s molodyma, ktoré patria k pravidelným aktivitám občianskeho združenia molody....

Pracovné stretnutia vladyku Cyrila v Budapešti


Košice, 08. december (TSKE) Dňa 07. decembra 2022 vladyka Cyril Vasiľ SJ uskutočnil pracovnú návštevu Budapešti spolu s biskupským vikárom pre maďarských veriacich Vojtechom Boháčom a protopresbyterom maďarského protopresbyterátu Jozefom Vaszilym. Ku stretnutiu sa pripo...

Cirill érsek atya diplomáciai találkozói Budapesten


Kassa, december 8. (TSKE)   2022. december 7-én Cirill Vasiľ SJ érsek munkalátogatást tett Budapesten, Boháč Béla a magyar ajkú hívek püspöki helynökének és Vaszily József a Magyar Esperesi Kerület esperesének kíséretében. A tanácskozáshoz csatlakozott Kocsis Fülöp hajd...

Dominikova Vianočná pieseň


Košice, 9. september (TSKE) Dňa 07.decembra Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, ktorá sa nachádza na Sídlisku Ťahanovce v Košiciach, zorganizovala 6. ročník speváckej súťaže Dominikova vianočná pieseň. Po trojročnej pandemickej pauze privítala súťažiacich zo škôl rôznych zria...

Stretnutia žien Denného centra Košickej eparchie


Košice, 9. september (TSKE) Denné centrum Košickej eparchie usporadúva každý utorok stretnutia pre ženy, ktoré utiekli pred vojnou z Ukrajiny. Stretnutie, ktoré sa konalo 6. decembra sa nieslo v špeciálnom slávnostnom duchu. Ženy z tejto komunity si mohli vlastnoručn...

Svätý Mikuláš navštívil gréckokatolíkov v Londýne


Košice, 9. december (TSKE) Svätý Mikuláš nezabudol ani na gréckokatolíkov v Anglicku. Vo farnosti bl. Dominika Metoda Trčku v Londýne zavítal k deťom, ktoré sa tam zišli z blízkeho i ďalekého okolia. Tie si jeho darčeky vyslúžili aj tým, že mu spoločne zaspievali mikulá

Pastoračná návšteva farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi


Košice, 7. december (TSKE) Podľa kánonov kódexu východných cirkví o správe eparchie a jej farností, preosvietený vladyka Cyril Vasil SJ, košický eparchiálny biskup, naplnil literu kódexu a v dňoch 1.12. až 4.12.2022 spolu s otcom archimandritom Jaroslavom Lajčiakom vyko...

Arcibiskup Vasiľ sa v Prahe zúčastnil na konferencii o antropológii a manželstve


Košice, 5. december (TSKE) V dňoch 1.-2. decembra sa v Prahe uskutočnila konferencia na tému Spoločenské vedy a katolícka sociálna náuka o manželstve a sexualite. Slovensko na tejto konferencii zastupoval arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, predseda Rady pre rodinu KBS. Konferen...

Decembrová fatimská sobota


Košice, 5. december (TSKE) Aj v prvú decembrovú sobotu privítala bazilika minor v Michalovciach pútnikov na programe fatimskej soboty, tentokrát pod duchovnou záštitou domácich otcov Redemptoristov. Po modlitbe 3. času nasledovala katechéza otca Metoda Lukačika, predsta...

Arcibiskup Vasiľ navštívil kardinála Schönborna


Košice, 2. december (TSKE) V stredu 30. novembra navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ viedenského arcibiskupa a kardinála Christopha Schönborna OP. Kardinál Schönborn je zároveň ordinárom pre východných katolíkov v Rakúsku. Vladyka Cyril mu predstavil myšlienku spomienky...

Vyšla nová spoločenská hra o sv. Mikulášovi


Košice, 1. december (TSKE) Gréckokatolícka eparchia Košice v spolupráci s občianskym združením Byzantinos vydali v tomto predvianočnom čase spoločenskú hru Mikuláš ide k nám ide. Námetom bola spoločenská hra s podobným názvom, ktorá vznikla na Ukrajine. V prípade sloven...

Pápež František sa poďakoval spoločenstvu Skala za jeho dar


Košice, 1. december (TSKE) Svätý Otec František sa prostredníctvom listu Štátneho sekretariátu poďakoval spoločenstvu Skala (Spoločenstvo kňazských a laických rodín) za dar, ktorý mu 30. apríla 2022 odovzdal otec Peter Horváth, vedúci spoločenstva. Pápež zároveň ocenil ...

Kárpát- medencei keresztény értékek elnevezésű fotókiállítás Kassán


A szesztai görögkatolikus egyházközségünk a mellette működő Keresztény-Nemzeti Értékek Megmaradásáért Egyesületünk, karöltve a társszerzőinkkel a magyarországi KÉSZ – Keresztény Értelmiségi Szövetséggel a KÁMME - Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvánn...

Červená streda v Porube pod Vihorlatom


Košice, 24. november (TSKE) Projekt Červená streda zastrešuje pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Táto iniciatíva vznikla v roku 2015. Celý svet si v tento deň pripomína tých, ktorí pre svoju vieru trpia. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na vážne...

Košická katedrála sa rozžiarila na červeno


Košice, 24. november (TSKE) Košická katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ulici sa v stredu 23. novembra zapojila do celosvetovej iniciatívy s názvom "Červená streda". Na celom svete sa chrámy a monumenty rozžiarili na červeno. Vďaka tejto iniciatíve s...