Milí kantori a priaznivci liturgického spevu.     

 

Termíny Kantorského kurzu 2019:

V Trebišove
na cirkevnom gymnáziu o 9.00 tieto soboty 26.1.2019; 9.2.2019; (9.3.2019-zrušený); 6.4.2019; 11.5.2019

V Košiciach
15. jún 2019


POZOR ZMENA!!!
Termín Kantorského kurzu v Trebišove 9. marca 2018 sa ruší. Náhradný  termín konania Kantorského kurzu v Trebišove je 11.5.2019.

Pôvodný termín stretnutia v Košiciach 11. mája 2019 sa ruší. Najbližšie stretnutie bude 15. júna 2019. 

 

Obsahom tejto školy kantorovania sú nasledovné okruhy tém:
       
        1. Základy hudobnej náuky a hlasová výchova;
        2. Liturgické pravidlo (cyklus tematických prednášok z liturgiky);
        3. Spev stálych i menlivých častí bohoslužieb (liturgia v  jazykovej modifikácii slovensky a cirkevnoslovansky, večiereň, utiereň,  hlasy, samohlasy, irmosy, sobáš, krst, liturgické piesne...)
        4. Vzhľadom k prebiehajúcemu procesu schvaľovania oficiálnych  textov obradu pohrebu bude do kurzu aktuálne zaradená aj téma obradu  pohrebu v novej textovej modifikácii.     

 

        Cieľovou skupinou, ktorú by sme chceli osloviť sú všetci, ktorí  majú záujem o zvýšenie úrovne liturgického spevu bez ohľadu na vek a  hudobné, či liturgické vzdelanie.