Osobný tajomník: HELic. Mgr. Martin Mráz, kl. 13
                                                                • sekretar@grkatke.sk
Tlačový hovorca: HELic. Mgr. Martin Mráz, kl. 13
                                                                • hovorca@grkatke.sk