Pondelok:         
17:00 - Svätá liturgia               
Utorok:
17:00 - Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
Streda:
17:00 - Svätá liturgia
Štvrtok:       
17:00 - Svätá liturgia
Piatok:
17:00 - Svätá liturgia
Nedeľa:
06:30 - Utiereň
09:00 - Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 - Svätá liturgia
18:00 - Večiereň
Sviatok:     
18:00 - Večiereň sviatku
07:30 - Utiereň      
09:00 - Svätá liturgia
17:00 - Svätá liturgia