Odpust mladých Košickej eparchie NAŽIVO

Košice, 4. máj (TSKE) Rada pre mládež Košickej eparchie odvysielala 1. a 2. mája prostredníctvom TV Logos Odpust mladých NAŽIVO. Prostredníctvom živých prenosov takto ponúkla mladým priestor na spoločnú modlitbu i možnosť debatovať o otázkach chodenia a vzťahov. Odpust mladých NAŽIVO nahradil v čase pandémie tradičnú púť mladých do Klokočova v prvú májovú sobotu.

Program začal v piatok podvečer vysielaním zo štúdia – obývačky mladých. Prostredníctvom telemostu sa spojili s manželmi Valachovcami, autormi knihy Stenu dáme preč, a debatovali s nimi na tému VSTAŇ do vzťahu a vo vzťahu. Do diskusie sa mohli zapojiť mladí online kladením otázok a tak získať konkrétne cenné rady o tom, ako vstúpiť do vzťahu, a ako v ňom fungovať. Následne program pokračoval modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke obetovaného za vzťahy mladých ľudí.

Sobotný program začal opäť obývačkou mladých so zástupcami spišskonovoveského protopresbyterátu, otcom Jurajom Baranom a animátorkou Veronikou Krauszovou. Tí predstavili mládež Spiša a všetkých mladých pozvali na Kvetný víkend 2021, ktorý sa bude konať práve v Spišskej Novej Vsi. Nasledoval ruženec, modlitba Tretieho času, katechéza vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie a svätá liturgia, v ktorej sa mladým prihovoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Po nej si do obývačky sadli na chvíľu obaja vladykovia, aby i oni odpovedali na otázky týkajúce sa rozlišovania povolania, chodenia a vzťahov. Celý program mohli diváci vidieť prostredníctvom TV Logos na TV Zemplín, youtubovom kanáli a facebookovej stránke Rady pre mládež Košickej eparchie.

TSKE informovala Gabriela Škumaničová.
Foto: Miriama Hučková