Klokočovská ikona putuje po farnostiach v USA

Košice, 10. august (TSKE) Gréckokatolícki veriaci z farností svätého Jána Zlatoústeho a svätej Barbory Veľkej (Columbus a Dayton, USA) hostili od 29. júla do 5. augusta kópiu plačúcej ikony Božej Matky z Klokočova. Túto vernú kópiu zázračnej ikony daroval vladyka Milan Chautur, CSsR košický eparchiálny biskup v roku 2018 vladykovi Milanovi Lachovi, SJ parmskému eparchovi počas púte gréckokatolíckych veriacich z USA po strednej Európe. 

Počas celého týždňa veriaci prichádzali na duchovnú obnovu. Každý deň mali priestor na súkromnú modlitbu pred ikonou s možnosťou sviatosti zmierenia. Večerami   sa veriaci schádzali na modlitbu Akatistu, alebo Molebenu po ktorých nasledovala Božská svätá liturgia. V rámci tejto duchovnej obnovy spoločne rozjímali nad pasážami Svätého písma v ktorých sa spomína Mária, Božia matka. Texty poukazovali na mariánsku spiritualitu, ktorá zahŕňa úprimnosť a pokoru pred Bohom, modlitbu založenú na Písmach či otvorenosť pri prijímaní Božieho slova. 

Plačúca ikona bola v sobotu 1. augusta prevezená do farnosti svätej Barbory Veľkej v Daytone, kde sa spoločne stretlo 51 veriacich. V nedeľu 2. augusta medzi dvoma svätými liturgiami si veriaci vypočuli krátku pasáž o histórii plačúcej ikony.

TSKE informoval Róber Jáger                                 

foto: Róber Jáger