Sto rokov pôsobenia sestier baziliánok v chorvátskej eparchii Križevci

Košice 24. august (TSKE) V sobotu 18. júla 2020 sa na dvore kláštora Krista Kráľa v Osijeku konala milá slávnosť. Poďakovanie Bohu za 100 rokov od príchodu sestier baziliánok do Chrovátska. V dňoch pred samotnou slávnosťou, od 12. do 14. júla viedol Mons. Stipić, apoštolský administrátor eparchie Križevci, pre sestry provincie svätého archanjela Michala duchovnú obnovu.

Liturgii v slnečnú sobotu v kláštore na Wilsonovej ulici 13 predsedal Mons. Milan Stipić. Na bohoslužbe bol aj arcibiskup a metropolita ďakovačko-osijecký, Mons. Djura Hranić, ktorý predniesol i slávnostnú homíliu. Spolu s nimi boli prítomní mnohí gréckokatolícki a rímskokatolícki kňazi a mnísi za prítomnosti sestier a mnohých veriacich z Osijeka, Kanižy, Slavonského Brodu, Križevci a Mikluševci. Pôvodne sa na slávnosti mal zúčastniť aj Mons. Svjatoslav Ševčuk, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ale vzhľadom na pandémiu Covid 19, boli oslavy koncipované o dosť skromnejšie, ako pôvodne zamýšľané.

Provincia sv. Michala archanjela pozostáva zo sestier rusínskeho a ukrajinského pôvodu. Celé generácie veriacich poznajú sestry v Osijeku vďaka materskej škole, ktorá roky pôsobila v ich priestoroch. Za posledných 100 rokov svojej činnosti zanechali baziliánky pastoračnú stopu nielen v Osijeku, ale aj v Šide, Mikluševci, Petrovci, Vukovare a Slavonskom Brode, ako aj vo farnostiach bosnianskeho vikariátu.

Arcibiskup Hranić vo svojej homílii povedal sestrám: „Ďakujem vám za vašu prospešnú evanjelizačnú prítomnosť medzi nami, za vaše vzdelávacie a pastoračno-katechetické práce a za svedectvo zasväteného života v úplnej oddanosti Kristovi Pánovi a jeho Cirkvi.“ „Naša vďačnosť má osobný a spoločný znak. Oslávujeme Pána nielen osobne, ale aj ako členovia veľkej rodiny katolíckej alebo univerzálnej cirkvi, v ktorej ako vidíme existuje priestor pre západné a východné obrady, pre všetky kultúry, jazyky a pre všetky národy.“

Na konci liturgickej slávnosti sa Mons. Milan Stipić poďakoval arcibiskupovi Hranićovi za homíliu, ako aj za vynikajúcu a plodnú spoluprácu v spoločenstve Cirkvi v tejto oblasti.

Baziliánky, alebo sestry Rádu sv. Bazila Veľkého, sú východným katolíckym mníšskym spoločenstvom, ktoré má v súčasnosti vo svete okolo 400 mníšok a dve spoločenstvá v Chorvátsku: v Osijeku a Križevci. Okrem provincie sv. Michala je totiž v Chrovátsku aj provincia sv. Bazila a sv. Makríny pre chorvátske sestry so sídlom v Križevci. V roku 1920 založili sestry v Šide komunitu, z ktorej pochádza práve viceprovincia sv. Archanjela Michala so sídlom v Osijeku. V časoch aj na Slovensku dobre známeho biskupa Dionýza Njaradiho prišli 9. septembra 1920 na letnú biskupskú rezidenciu v Šide matka Anna Teodorovič, sr. Marija Dolžicka, sr. Julita Bojčuk, sr. Joana Bučko a dve kandidátky: Katarína Čerepan a Marija Ričić. Na žiadosť biskupa Njaradiho viedli od roku 1936 do roku 1955 sestry práce aj v gréckokatolíckom seminári v Záhrebe.

Jubilujúcim sestrám baziliánkam v Chrovátsku, ako aj apoštolskému administrátorovi Mons. Stipićovia a všetkým anšim bratom a sestrám v gréckokatolíckej cirkvi v Chorvátsku prevolávame pri príležitosti týchto osláv na Mnohaja i blahaja ľita!


TSKE informoval Daniel Černý

Foto: internet