Prosba biskupov k fatimskej sobote v Klokočove

Drahí duchovní otcovia, milovaní bratia a sestry!

Vždy sme vás pozývali na Fatimské soboty k našej Nebeskej Matke do Klokočova, aby ste v tomto svete plnom nepokoja našli pochopenie u tej, ktorá ako matka vie pomôcť, pritúliť a priniesť radosť do srdca.
Dnes vás chceme poprosiť, aby ste v túto októbrovú sobotu uprednostnili v Klokočove učiteľov a zástupcov našich cirkevných škôl, za ktorých sa vždy modlíme a to na záver prvých sobôt na tomto posvätnom mieste.
Keďže žijeme vo svete, v ktorom niet stability, musíme rešpektovať aj "numerus clausus" s 50 ľuďmi pri spoločných stretnutiach. Preto vám môžeme sprostredkovať spoločenstvo modlitby a sv. liturgie  v túto Fatimskú sobotu len cez našu "TV Logos", čo verím, že pochopíte, aj keď aj pre nás je to ťažké.
Zároveň vám prajeme i prosíme o trpezlivosť so súčasnou situáciou, v ktorej nesmieme zabudnúť na modlitbu a sv. liturgiu v tých možnostiach, ktoré vám ohlási váš duchovný otec. Lebo práve teraz najviac potrebujeme Božiu pomoc, jeho požehnanie a ochranu i Pokrov Presvätej Bohorodičky, s ktorou začíname tento Ružencový mesiac október.

Vaši biskupi
+Cyril Vasiľ SJ - apoštolský administrátor
+Milan Chautur CSsR - eparchiálny biskup

Foto: Dávid Kováč