Zomrel gréckokatolícky kňaz Andrej Gyurkovics

Košice, 13. október (TSKE) V nádeji na vzkriesenie odovzdal 11. októbra gréckokatolícky kňaz, protojerej Andrej Gyurkovics, svoju nesmrteľnú dušu svojmu Stvoriteľovi, aby navždy mohol oslavovať Pána všetkého stvorenstva v spoločenstve s Presvätou Bohorodičkou a všetkými svätými.

Otec Andrej sa narodil v roku 1924 v rodine gréckokatolíckeho kňaza Endre Gyurkovicsa na Podkarpatí, v dedinke Čoma. Strednú školu ukončil maturitou v užhorodskom malom seminári. Ešte ako dieťa prišiel o svojho otca. V prešovskom seminári sa o neho s otcovskou láskou staral blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič. V roku 1950 bola Gréckokatolícka cirkev v Československu natoľko ohrozená, že kňazské svätenie prijal v seminárnej kaplnke za zatvorenými dverami.

Na svojej prvej farnosti v obci Vápeník pôsobil len po dobu obdobia jednej svätej Štyridsiatnice - Veľkého pôstu, následne do roku 1968 bol nútený vykonávať vojenskú, hutnícku a stavebnícku činnosť, nakoľko komunistická diktatúra v Československu zrušila verejnú činnosť Gréckokatolíckej cirkvi. V takýchto ťažkých podmienkach vychoval so svojou manželkou tri deti. Od roku 1968 slúžil maďarským farnostiam na východnom Slovensku v okolí rieky Uh tridsaťtri rokov. Na zaslúžený odpočinok sa vydal v roku 2001 vo veku 77 rokov. Vo svojom utrpení kvôli vernosti Gréckokatolíckej cirkvi zakúsil na sebe moc Najvyššieho Boha, a tak sa do konca svojho života stal ohlasovateľom tejto Božej prozreteľnosti.

Svätá liturgia za pokoj duše otca Andreja s pohrebnými obradmi sa bude konať 14. októbra 2020 (v stredu) o 10:00, v gréckokatolíckom chráme vo Veľkých Kapušanoch, za dodržania epidemiologických opatrení.

Následne po archijerejskej bohoslužbe budú jeho telesné pozostatky uložené na cintoríne v obci Veľké Slemence.

Vičnaja pamjať! Christos voskrese!

TSKE informovala: Nyíregyházska eparchia, Preklad: Dévald Dániel

Foto : Nyíregyházska eparchia