Odpustová slávnosť v pražskej katedrále sv. Klimenta

Košice 27. november (TSKE) Gréckokatolíci v Prahe získali chrám sv. Klimenta do užívania v roku 1931, kedy im ho vyčlenil pražský arcibiskup František Kordač. Ako vieme, zásluhu na tomto mimoriadne štedrom rozhodnutí mal vtedajší duchovný správca farnosti, dnes už blahoslavený biskup Vasiľ Hopko. Od roku 1996 a vzniku Apoštolského exarchátu pre katolíkov byzantského obradu v Českej republike, je chrám sv. Klimenta jeho katedrálou.

Odpustová slávnosť tejto katedrály bola tohto roku slávená v nedeľu 22. novembra 2020. Cirkevnoslovanskú liturgiu slávil vladyka Ladislav Hučko, apoštolský exarcha spolu s protosynkelom Milanom Hanušom, kancelárom Tomášom Mrňávkom a strahovským opátom Danielom P. Janáčkom O.Praem., ktorý bol slávnostným kazateľom a ďalším duchovenstvom.

Opát Janáček vo svojej kázni rozviedol myšlienku o tom, ako niekedy nedostaneme to, za čo sa modlíme, ale vždy to čo potrebujeme. Pýtal sa seba i veriacich, či žijú s nádejou, alebo bez nej. Život bez nádeje sa žiť nedá. Príkladom nádeje je aj život patróna katedrály sv. Klimenta. O ňom sv. Irenej píše, že sv. Kliment videl na vlastné oči apoštolov a počul ich náuku. Ako vieme, jeho ostatky previezli bratia sv. Cyril a Metod do Ríma. Evanjelium Ježiša Krista, radostná zvesť, ktorému uveril i sv. Kliment je od začiatku do konca uistením, že máme dôvod k nádeji. V dnešnej dobe nám veľa vecí naháňa strach. Strach o seba i o našich blízkych. Ale viera a nádej je jediná cesta, ktorá nás od strachu oslobodzuje. Učia nás veriť tomu, ktorý nás nesie. Kto Boha berie vážne, ten sa nemusí báť ľudí. Iba Boha. Báť sa ľudí znamená utekať pred nimi. Báť sa Boha znamená uznať ho za svojho vládcu i Otca. Nech teda v nás znova vzplanie jeho viera!

Tešíme sa zo slávnosti našich gréckokatolíckych bratov a sestier za riekou Moravou.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto:  www.clovekavira.cz