V Novosade oslávili sviatok sv. Juraja, svojho nebeského patróna

Košice 2. december (TSKE) Gréckokatolícky chrám v Novosade je zasvätený sv. veľkomučeníkovi Jurajovi. Z dôvodu pandémie Covid 19 nemohli veriaci osláviť svoj chrámový sviatok v tradičnom aprílovom dátume. Preto využili sviatok Posvätenia chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý sa v byzantskom liturgickom kalendári slávi 26. novembra aby za splnenia všetkých protiepidemiologických opatrení si pripomenuli svojho patróna. Pozvanie na slávnosť prijal aj arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, ktorý v úvode  liturgie požehnal aj zrekonštruovanú historickú kazateľnicu.

Vo svojom príhovore vychádzal z prvého čítania. Na živote sv. veľkomučeníka Juraja, ktorý veniec mučeníctva získal ako vojak, poukázal na dôležitosť duchovnej výzbroje v živote človeka. Spolu s vladykom Cyrilom sv. liturgiu slávil domáci farár Vladimír Geletka, výpomocný duchovný farnosti Novosad Matúš Marcin, Polykarp Š. Jacoš OSBM z trebišovského monastiera baziliánov a Martin Mráz, tajomník arcibiskupa.

TSKE

Foto: farnosť Novosad