Vianočný film koledníkov z farnosti Kráľovce

V tomto čase, keď nám situácia nedovoľuje privítať tradičných vianočných koledníkov, sa mládež z farnosti Kráľovce rozhodla natočiť krátky film, aby sme aspoň takýmto spôsobom mohli do svojich domovov prijať radostnú zvesť o narodení Spasiteľa - malého Ježiška.