Maďarský premiér Viktor Orbán prijal betlehémske svetlo od Gréckokatolíkov

Košice 31. december (TSKE) V piatok popoludní, 18. decembra prijal maďarský premiér Viktor Orbán v karmetlitánskom kláštore v Budapešti gréckokatolíckych biskupov Maďarska. Vladykovia mu odovzdali betlehémske svetlo. O stretnutí informoval Bertalan Havasi, vedúci tlačového odboru predsedu vlády.

Stretnutia sa zúčastnili arcibiskup a metropolita Hajdudorogu, preosvietený Fülöp Kocsis, vladyka Atanáz Orosz, eparcha Miskolcu (Miškovca) a vladyka Ábel A. Szocska, eparcha Nyiregyházy, ako aj protosynkel Hajdudorogu, o. István Seszták. Na stretnutí chýbal emeritný vladyka Szilárd Keresztes, ktorý už má osemdesiatosem rokov.

Biskupi odovzdali predsedovi vldáy lampáš s plameňom pokoja z Betlehema a následne svojim spevom kolied navodili sviatočnú atmosféru stretnutia. 

Na stretnutí, na ktorom sa zúčastnil aj podpredseda vlády Zsolt Semjén, predseda Kresťanskodemokratickej ľudovej strany, sa diskutovalo aj o ďalších možnostiach spolupráce medzi maďarskou gréckokatolíckou cirkvou a vládou.

Hostia potom v sprievode vládneho komisára Gergelyho Fodora, vedúceho služobných priestorov hradu, navštívili budovu karmelitánskeho kláštora, v ktorej sídli kancelária predsedu vlády.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: http://www.miniszterelnok.hu/