Bohoslužby v trebišovskom okrese sú od dnes bez účasti veriacich

(TS KE) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ustanovil dnes 31.12. zákaz výkonu verejných bohoslužieb, verejných služieb božích a verejných spovedí. 

Zákaz sa nevzťahuje na pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad, bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania, spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb). Kňaz a sprevádzajúca osoba musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou.

Bohoslužby v gréckokatolíckych chrámoch trebišovského okresu teda budú pokračovať iba s kňazom a nevyhnutnou asistenciou.

Pre veriacich dávame do pozornosti zoznam farností ktoré vysielajú bohoslužby na internet.

Celé nariadenie je možné nájsť vo vestníku vlády Slovenskej republiky vydaného dnes.

Foto: ilustračné okres Trebišov