V košickej katedrále prosili o požehnanie pre začínajúci rok 2021

Košice 1. január (TSKE) V prvý deň nového občianskeho roka slávil v košickom katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky archijerejskú sv. liturgiu sv. Bazila Veľkého arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.

Na Nový rok vstúpili do platnosti aj nové sprísnené protiepidemiologické opatrenia, preto bola sv. liturgia slávená bez účasti verejnosti v priamom prenose TV Zemplín a TV Logos.

Po prečítaní evanjelia zaznel pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska. Pozvali v ňom všetkých kresťanov neochabovať vo vydávaní svedectva o Bohu nielen v týchto ťažkých časoch pandémie Covid19, ale aj počas sčítania obyvateľstva, ktoré prebehne na Slovensku od 15. februára do 31. marca.

Na konci sv. liturgie vladyka Cyril zaželal všetkým divákom a aj celému Slovensku veľa požehnania do celého nového roka. Zároveň pripomenul, že do nového roka vstupujeme s novými obmedzeniami, ktoré ako kresťania prijímame v duchu kresťanskej obety. Všetko, čo nám ako veriacim bude teraz chýbať, chceme dať na misku pomyselných duchovných váh ako prejav našej lásky a zodpovednosti práve voči našim bratom a sestrám a veríme, že dobrotivý Boh prijme toto naše zrieknutie sa a odmení ho ešte hojnejšie svojou milosťou.

Ďalej zdôraznil, že chceme túto našu obetu priniesť aj na vyprosenie zdravia pre tých, ktorí sú postihnutí koronavírusom. Chceme priniesť túto obetu spoločne s vyprosovaním Božej milosti a hojného požehnania pre zdravotníkov, lekárov, zdravotné sestry a všetok zdravotnícky i technický personál našich už preťažených nemocníc, pre všetkých operátorov testov a teraz už aj očkovaní, pre laborantov, pre pracovníkov v domovoch sociálnych služieb, pre všetkých, ktorí zabezpečujú nevyhnutné zásobovacie služby i výrobu, ktorá musí pokračovať, pre vojakov, i všetkých tých, ktorí v boji s chorobou poskytli a poskytujú najrozličnejšie a cenné služby. Chceme túto obetu priniesť aj na vyprosenie Božej múdrosti pre všetkých, ktorým bola v spoločnosti zverená starostlivosť o spoločné dobro – na akomkoľvek mieste a v ktoromkoľvek úrade.

V závere liturgie zaznela pápežská hymna a „mnoholistvie“ všetkým veriacim.

TSKE

Foto: Dávid Kováč