Vatikánska známka so svätým Mikulášom

Košice 11. január (TSKE) Vatikánska pošta vydala v roku 2020 výplatnú poštovú známku s motívom jedného z najobľúbenejších svätcov východnej cirkvi – sv. Mikuláša. Známka s nominálnou hodnotou 1,15 euro vyšla v náklade 50 000 kusov, v blokoch po desať. Do obehu bola uvedená 14. februára 2020, aby tak bola dostupnou pri návšteve pápeža Františka v Bari (kde sú uložené ostatky tohto svätca), na stretnutí biskupov o pokoji v Stredomorskej oblasti, konanom 23. februára minulého roku.

Známka zobrazuje ikonu svätca s byzantským omoforom a bohato zdobenou svätožiarou, ako aj rámom ikony. Ikona pochádza z Ruska a je datovaná do 16.-17. storočia. Rám ikony pochádza z dielne známeho klenotníka Fabergého, ktorý sa preslávil slávnymi paschálnymi vajíčkami pre posledných ruských cárov. Ikonu chrámu v Bari podaroval v máju 2009 pán Vadim Žimirov z ruského Petrohradu. Ikonu umiestnili do kaplnky pri ostatkoch sv. Mikuláša a slávnostne ju požehnal kardinál Tarcisio Bertone 9. mája 2010.

Známka vyšla pri príležitosti 1750. výročia svätcovho narodenia. Svätec sa narodil v meste Patara, na území dnešného Turecka v roku 270. Po smrti okolo rokov 335-337 boli jeho pozostatky v meste Myry v Lýcii, kde pôsobil ako biskup. V roku 1087 boli jeho ostatky prenesené do juhotalianského mesta Bari. Jeho životopis poznajú skoro všetci po celom svete a je uctievaný ako vzor pravej viery a jej praktického žitia, ako ochranca utláčaných, prenasledovaných, patrón námorníkov a východných kresťanov. Symbol štedrosti a nezištnosti. Ikony sv. Mikuláša sú našej tradícii vlastné a vo väčšine starých chrámov sa nachádzajú vľavo v základnom rade ikon. Predsa i starobylý kláštor na Černečej hore, - dávne sídlo mukačevských biskupov, - mal chrám zasvätený sv. Mikulášovi. Sviatok prenesenia ostatkov svätca z Myry do Bari slávi naša cirkev 9. mája.

Tešíme sa z ikonografického vyjadrenia tohto nášho svätca aj na tejto vatikánskej známke. Veď pripomenúť si sv. Mikuláša poteší vždy, nielen 6. decembra.  

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Vatikán