Vladyka Cyril daroval krvné doštičky

Košice 21. január (TSKE) Je všeobecne známe, že krv je tekutina, ktorá sa v ľudskom tele nedá nijako nahradiť, dokonca nedá sa vyrobiť žiadnou chemickou cestou. Jediná možnosť ako ju získať je od dobrovoľných darcov krvi. Tuto skutočnosť si uvedomuje aj arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie. Preto 19. januára prijal výzvu Národná transfúzna služba (NTS) SR v Košiciach na darovanie krvných doštičiek. V dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 nie je jednoduché nájsť dobrovoľných darcov krvi. Preto vladyka Cyril povzbudzuje všetkých ľudí dobrej vôle, aby ak môžu, tak prišli darovať túto vzácnu tekutinu.

TSKE