Deň učiteľov Košickej eparchie

Košice 31. január (TSKE) Pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho sa 30. januára konal Deň učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice.

Vzhľadom k aktuálnej pandemickej situácii sa uskutočnil netradičným spôsobom. Dištančnou formou (online) sa učitelia a ostatní zamestnanci cirkevných škôl zúčastnili programu prostredníctvom slávenia archijerejskej svätej liturgie v katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach za účasti otca arcibiskupa Cyrila Vasiľa, apoštolského administrátora seda plena Košickej eparchie, riaditeľa eparchiálneho školského úradu otca Petra Oreniča a otca Martina Mráza, osobného tajomníka biskupa.

Vladyka Cyril v homílii, vychádzajúc z evanjelia a zo sviatku Troch svätých svätiteľov, poukázal na múdrosť učiteľov, na trojaký vzťah, ktorým sa buduje úcta a autorita medzi žiakom a učiteľom, rodičom a učiteľom, učiteľom a Bohom.

Tomuto sláveniu predchádzal list, ktorý adresoval vladyka Cyril všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, v ktorom im  poďakoval za ich obetavú prácu a zodpovednosť pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov.

List vladyku Cyrila učiteľom najdete  TU

TSKE informovala Adriana Horňáková