Na sviatok Stretnutia Pána v Košiciach

Košice 3. február (TSKE) Na sviatok Stretnutia Pána slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, archijerejskú svätú liturgiu v Katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Už od roku 1997, od vzniku Košického apoštolského exarchátu, priameho predchodcu Košickej eparchie, je tento sviatok zameraný aj na kňazov na dôchodku – Simeonov a ich manželky. Z dôvodu prísnych protiepidemiologických opatrení sa stretnutie košických biskupov s kňazmi – dôchodcami uskutoční v náhradnom termíne. Napriek tomu si počas tejto liturgie v modlitbe vladyka spomenul na všetkých kňazov a ich rodiny, ktorí dlhé roky pracovali v Pánovej vinici. Zároveň sa modlil aj za všetkých zasvätených.

Vo svojom príhovore vladyka Cyril zvýraznil moment stretnutia. Od momentu Vtelenia Boh ustavične vstupuje do kontaktu s človekom a sprevádza ho. Práve Simeon nás učí, ako v každodenných momentoch spoznať Pána. Tradícia Simeona označuje prívlastkom Spravodlivý a tento prívlastkoch zvýrazňuje, že bol plný Pánovho Ducha. Naplnenosť Svätým Duchom nám pomáha spoznať a stretnúť Boha aj tam, kde to ho iní nevidia.

V závere svätej liturgie vladyka posvätil sviece, ktoré sa na tento sviatok svätia každoročne. Tie si budú môcť veriaci vyzdvihnúť v katedrále po skončení aktuálnych opatrení.

TSKE

Foto: Marko Vadász