Rodák zo Slovenska prijal v Unive diakonát

Košice 14. februára (TSKE) Veľká radosť pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku. Aj tak by sme mohli charakterizovať dnešnú radostnú správu z Ukrajiny, kde otec Pimen (Peter) Mojzeš, rodák z Bratislavy, prijal diakonské svätenie.

V dvadsiatom roku od skončenia svojich teologických štúdii v Prešove a po desiatich rokoch od prijatia mníšskeho postrihnutia malej schimy (malého anjelského obrazu), prijal 13. februára 2021, na sviatok mníšskych otcov Kyra a Jána v chráme v Svätouspenskej univskej lavre, otec Pimen diakonské svätenia z rúk bývalého igumena monastiera, a dnešného pomocného vladyku archieparchie Ternopil – Zboriv, kyr Teodora (Tarasa) Martynyuka. Spolu s ním bol na diakona vysvätený aj otec Maxim Andruščišin. Diakonát je prvým stupňom kňazstva.

S vladykom Teodorom liturgiu slávil aj igumen lavry, jeromonach Jonáš (Jozef) Maxim, rodák z Olšavice, predstavený lavry, jeromonach Makarij, predstavený ľvovského monastiera, jeromonach Alipij, ďalší náš rodák zo Slovenska, otec Pantelemon (Peter) Gerbery a ďalší.

V svojej homílii vychádzal vladyka Teodor z listu sv. apoštola Jakuba (2,17-18) a novosväteným diakonom zaželal, aby ich diakonská služba bola plná dobrých diel, aby tak ľudia videli ich vieru. Rovnako tak poukázal aj na diakonát sv. Štefana prvomučeníka, ktorého vernosť Kristovi sa stala vernosťou až na smrť.

Otec Pimen sa narodil v Bratislave roku 1978. V rokoch 1996-2001 študoval teológiu v Prešove. Následne pokračoval v postgraduálnych štúdiách na patristickom inšitúte (Augustinianum) v Ríme. V roku 2006 sa stal novicom v Unive, kde 6. februára 2011 prijal malú schimu, teda večné mníšske sľuby. Zároveň prijal nové mníšske meno Pimen, podľa sv. Pimena, ktorého si vybral za svoj vzor a ktorý žil v 4. storočí po Kristovi.

Novovysväteným diakonom o. Maximovi a nášmu krajanovi, o. Pimenovi voláme i my radostné Axios!

TSKE informoval: Daniel Černý

Foto: FB Святоуспенська Унівська Лавра