Posviacka obnovenej kaplnky kňazského seminára v Nyíregyháze

Košice 14. februára (TSKE) Sobota 13. februára bola radostným dňom celej gréckokatolíckej cirkvi v Maďarsku. V tento deň bola slávnostne posvätená obnovená kaplnka gréckokatolíckeho kňazského seminára v meste Nyriregyháza. Seminár slúži celej gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi v Maďarsku (archieparchia Hajdúdorog, eparchia Nyíregyháza, eparchia Miskolc), ale študovali v ňom aj viacerí kňazi zo Slovenska, ako aj z Mukačevskej eparchie. Na posviacke boli všetci biskupi maďarskej gréckokatolíckej cirkvi. Slávnosti sa zúčastnil aj maďarský vicepremiér Zsolt Semjén. Ako uviedol vo svojom statuse na sociálnych sieťach, bola to udalosť „na slávu Boha a spásu ľudu!“

Dejiny seminára siahajú do roku 1950, kedy zanikla aj posledná možnosť štúdia maďarských bohoslovcov v dovtedajšich seminároch Užhorodu a Prešova. Len malá časť bohoslovcov študovala v rímskokatolíckom seminári a na univerzite v Budapešti. Kaplnka na dvore seminára bola dokončená v roku 1981 a posvätená eparchiálnym biskupom kyr Imré Timkom. Na jej posviacku prišla aj delegácia gréckokatolíkov z USA, na čele s metropolitom Stephenom Kociskom, ako aj biskupmi Michaelom Dudickom a Thomasom Dolinayom, ktorý bol vtedajším vikárom pre maďarské farnosti v USA.

Samozrejme, že vzhľadom na danú dobu, nebolo ľahké túto stavbu uskutočniť. Ako spomína cirkevný historik a rektor inštitútu sv. Atanáza, otec Tamás Véghseő, kaplnka nebola postavená ako kaplnka, ale ako „sála pre  liturgickú prax študentov teológie.“ Stavba však nebola dobre postavená a v zime sa pre veľký chlad prakticky nevyužívala. Okrem ikonostasu nebola ani veľmi ozdobená. Po rekonštrukčných prácach bola teraz ozdobená krásnymi freskami v byzantskom štýle a novým ikonostasom. Na stenách sú postavy svätcov z dejín ako gréckokatolíckej cirkvi, tak aj z národných dejín. Ikonostas pôvodnej kaplnky dnes zdobí chrám Presvätej Bohorodičky v neďalekej obci Nyírpazony.     

Tešíme sa z tejto radosti našich bratov a sestier vo viere v Maďarsku. Kiež seminár bude skutočným srdcom cirkvi, prúdiacim krv do všetkých jej častí.

TSKE informoval: Daniel Černý

Foto: Zadubenszki Norbert/Nyíregyházi Egyházmegye