Oslavy sv. Konštantína – Cyrila tohto roku v Ríme nebudú

Košice 14. februára (TSKE) V Byzantskom kalendári je 14. február venovaný sv. Konštantínovi – Cyrilovi a spomienke na jeho odchod do večnosti vo večnom meste Ríme, roku 869. Jeho pozostatky boli uložené v pápežskej bazilike sv. Klementa. V časoch napoleónskych vojen sa stratili a vyše 100 rokov sa o mieste ich uchovávania nič nevedelo. Až v novembri roku 1963 došlo k ich navráteniu naspäť do baziliky aj vďaka rímskym Slovákom. Na slávnosti sa zúčastnil aj samotný pápež Pavol VI, ako aj veľký propagátor cyrilometodského kultu, gréckokatolícky profesor, o. Michal Lacko SJ.

Počas rokov sa rozvinula krásna tradícia stretnutia a liturgickej slávnosti slovanských národov v Ríme, ako prejav vďaky, tomuto apoštolom-rovnému učiteľovi Slovanov. Pri tejto príležitosti sa po liturgickom slávení každoročne odoberie zhromaždenie na modlitbu ku hrobu sv. Cyrila v podzemí, v priestoroch pôvodnej baziliky.

Žiaľ, vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a riziká s ňou spojené sa v tomto roku po dohode rektorov slovenského, českého, chorvátskeho a slovinského kolégia, ako aj rektora Baziliky sv. Klementa na Via Labicana, tradičná slávnosť neuskutoční. Rovnako tak sa neuskutoční ani tradičné cyrilometodské krajanské stretnutie v Pápežskom slovenskom ústave a kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Pevne veríme, že ďalší rok sa obe tradičné slávnosti, mnohými považované naozaj za naše vlastné, už budú môcť uskutočniť v lepších podmienkach.

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás!

Ďakujeme za pochopenie.

TSKE informoval: Daniel Černý

Foto: archív SHÚR, o. David Petras, Daniel Černý