Spomienková slávnosť na Užhorodskú úniu

Košice 24. jún (TSKE) V apríli tohoto roku si gréckokatolíci či na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku či Chorvátsku, v Čechách, Rumunsku, USA i Kanade, či kdekoľvek inde roztrúsení po svete, pripomenuli 375 rokov od obnovenia jednoty našej cirkvi s Rímom a Katolíckou cirkvou. Keďže v tom čase na Slovensku platili prísne protipandemické opatrenia, Užhorodskú úniu si v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky pripomenuli 24. júna. Na ďakovnej svätej liturgii okrem vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Sede plena Košickej eparchie, boli prítomný aj vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý predsedal liturgickému sláveniu, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, bratislavsky eparchialny biskup vladyka Peter Rusnák, vladyka Marián Andrej Pacák CSsR.

V rámci liturgie počas malého vchodu boli vyznamenaní cirkevnými titulmi viacerí kňazi Košickej eparchie. Právo nosiť mitru dostali Cyril Jančšin st. a František Čitbaj. Právo nosiť zlatý kríž s ozdobami bolo udelené Petrovi Oreničovi a Jánovi Ducárovi. Právo nosiť zlatý kríž dostali Michal Šándor, Michal Vasiľ, Ján Marton a Marcel Gajdoš.

Homíliu predniesol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.

V závere tohoto liturgického slávenia bolo oznámené, že pápež František prijal žiadosť vladyku Milana Chautura CSsR o uvoľnenie z úradu eparchiálneho (sídelného) biskupa Košickej eparchie. Zároveň Svätý Otec František vymenoval za jej nového eparchiálneho (sídelného) biskupa vladyku Cyrila Vasiľa SJ, ktorý doteraz zastával úrad apoštolského administrátora Sede plena Košickej eparchie, ponechajúc mu osobný titul arcibiskup.

TSKE

Foto: Dávid Kováč / Byzantinos