Jubileum 250 rokov od kánonického potvrdenia Mukačevského biskupstva

Košice, 18. september (TSKE) Mukačevská eparchia na zakarpatskej Ukrajine si v tomto roku pripomína viacero výročí. V nedeľu 19. septembra uplynie dvestopäťdesiat rokov od jej kánonického zriadenia.

Pri tejto príležitosti boli v piatok 17. septembra v Užhorode oslavy. Archijerejskej liturgii v katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža predsedal vladyka Fülöp Kocsis, arcibiskup a metropolita z Hajdudorogu. Spolu s ním liturgiu slávil za vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – eparchiálny biskup Košickej eparchie, ako aj domáci vladyka, mukačevský apoštolský administrátor, vladyka Nil Luščak OFM. Na liturgii boli prítomní mnohí duchovní nielen domácej Mukačevskej eparchie, ale aj vzácni hostia, medzi inými archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel (vikár) Košickej eparchie. V zastúpení vladyku Milana Lacha SJ bol na liturgii aj ďalší rodák zo Slovenska, o. Marek Višňovský, protosynkel eparchie Parma z USA.

Pripomienkou na 250. výročie kánonického zriadenia Mukačevského biskupstva, ako aj 375 rokov Užhorodskej únie bola aj vedecká konferencia, ktorú organizoval o. Olexij Kurzakov SJ, člen slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej (jezuitov), a na ktorej v priestoroch eparchiálneho seminára vystúpili viacerí prednášajúci, vrátane vladyku Cyrila Vasiľa SJ, o. Vasyla Pidhirského, pána Volodymyra Feniča a ďalších.

Oficiálni vznik Mukačevskej eparchie sa datuje na 19. septembra 1771. Práve v tento deň vydal pápež Klement XIV. bulu začínajúcu slovami: „Eximia regalium“, ktorou kánonicky zriadil Mukačevské biskupstvo, ktorého deťmi sú gréckokatolícke metropolie Pittsburghu (USA), Prešova i Hajdúdorogu (Maďarsko), ako aj viaceré ďalšie biskupstvá. Hoci o biskupovi v Mukačeve máme písomné svedectvá už z 15. storočia, a hoci duchovenstvo práve tohto biskupstva vstúpilo roku 1646 do únie s Rímom, z pohľadu Katolíckej cirkvi nebolo dokumentov o jeho právnom zriadení. Preto vďaka úsiliu cisárovnej Márie Terézie sa pred 250 rokmi skončil dlhotrvajúci zápas našej cirkvi o uznanie svojej samobytnosti.

Na záver je potrebné doložiť, že po archijerejskej liturgii sa prítomní odobrali do krypty katedrálneho chrámu, aby sa pomodlili pri mieste posledného odpočinku zosnulého vladyku Milana Šášika CM, ktorý by sa práve v ten deň bol býval dožil 69 rokov.

K týmto významným výročiam Mukačevského biskupstva a Užhorodskej únie gratulujeme nielen našim bratom a sestrám v Mukačevskom biskupstve, ale aj všetkým jej duchovným deťom, vrátane nás, roztrúsených riadením Božím po celom svete, aby tak všade ohlasovali dobrú zvesť vzkriesenia nášho Pána Ježiša Krista!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Греко-Католицьке Закарпаття