Všetci maturanti nosia zelené maturitné stužky, ale my ich budeme nosiť posvätené

Košice, 5. november (TSKE)V stredu, 27. októbra, si štvrtáci Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove po prvýkrát pripli na hruď maturitné stužky s krížikom, ktoré ich budú sprevádzať na ceste k skúške dospelosti. Stužky nádeje posvätil budúcim maturantom vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, a to počas slávenia sv. liturgie v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove. „Prijmite tento krížik s maturitnou stužkou“, zaznelo v modlitbe požehnania pokračujúc „Noste ich verne a s úctou, aby obdarené silou nebeského požehnania slúžili na ochranu tela a spásu vašich duší, aby ste obsiahli hojnosť darov presvätého Ducha, naplnili svoj život láskou a oddanosťou a verne zachovávali Božie prikázania po všetky dni svojho života.“

Vladyka Cyril v homílii poukázal, že posvätenie maturitných stužiek nie je nejaký magický úkon, ktorý zaručí zdolanie maturitných skúšok. Posvätenie maturitných stužiek je v pravom slova zmysle  pozvaním Boha aj do tejto konkrétnej etapy života študenta, do ktorej majú vstúpiť s Bohom odovzdávajúc Mu všetky úsilia, námahy, slabosti i priebeh maturitných skúšok. Ako povedal vladyka Cyril, toto posvätenie má byť zrealizovaním prosby opakujúcej sa viackrát na liturgii „...sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme“.

Po slávení sv. liturgie, ktorej sa zúčastnili  rodičia štvrtákov, profesori a študenti gymnázia, sa konalo slávnostné odovzdávanie posvätených maturitných stužiek s krížikmi budúcim maturantom.

„Všetci maturanti nosia zelené maturitné stužky, ale my ich budeme nosiť posvätené.“ Podotkol v záverečnom príhovore Dárius Krestian a za svojich spolužiakov – maturantov sa poďakoval vladykovi Cyrilovi, o. Karolovi Knapovi, riaditeľovi školského a katechetického úradu Košickej eparchie, riaditeľovi školy Slavomírovi Partilovi, triednej profesorke Anežke Frankovej, rodičom i všetkým spolužiakom za príležitosť študovať na najstaršom gréckokatolíckom gymnáziu na Slovensku v skvelom kolektíve a v inšpirujúcej atmosfére.

Posvätenie maturitných stužiek s krížikom patrí k dlhoročným tradíciám Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove, ktoré ponúka svojim študentom kvalitné vzdelanie i sprevádzanie v kresťanskom duchu a vzájomnej úcte.

TSKE informovval Milan Kmec

Foto: Archív Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove