Pedagógovia Strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach zúčastnili spoločného školenia

Košice, 4. február (TSKE)V dňoch 2. – 4. februára sa pedagógovia Strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach zúčastnili spoločného školenia s cieľom aktualizovať profesijné kompetencie, ktoré im umožnia tvorivo začleňovať prvky zážitkovej pedagogiky do výchovno-vzdelávacieho procesu aj mimoškolskej činnosti.

 Príjemné prostredie Štrbského plesa sprevádzané pravou tatranskou zimou symbolicky zdôraznilo tému stretnutia, ktorá znela: ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE NA STREDNEJ ŠKOLE.

TSKE informovala Klára Zorvanová

Foto: Michaela Benenediková