Komunita sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie slávila svoj odpust

Košice, 14. február (TSKE) Komunita sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá pôsobí na úrade Košickej eparchie počas uplynulého víkendu „o Márnotratnom Synovi“ slávila svoj odpust.

Slávnosť začala duchovnou obnovou v sobotu 12. februára, pokračovala večierňou v kaplnke Eparchiálneho úradu, ktorú slúžil tajomník vladyku Cyrila Vasiľa SJ, otec Martin Mráz. V príhovore zdôraznil, aké je dôležité pre človeka nechať sa objať Božou láskou. Slávenie pokračovalo v nedeľu svätou liturgiou, ktorú slúžil protosynkel (generálny vikár) Košickej eparchie, archimandrita Jaroslav Lajčiak. Vo svojej homílii vyzdvihol, čo znamená naše synovstvo, ktoré sme získali pri svätom krste. Žiadne ľudské zlo nás nemôže vytrhnúť z náručia milosrdného otca.

Spomenutá komunita sestier služobníc vznikla už v roku 1992 a bola zasvätená Božej láske vyjadrenej v podobenstve o Márnotratnom Synovi (Milujúcom Otcovi).

TSKE informovali sestry služobnice