V Sečovciach vstúpili do Národného týždňa manželstva spolu s vladykom Milanom Chauturom

Košice, 14. február (TSKE) V nedeľu 13. februára, ktorú Cirkev nazýva aj nedeľou o márnotratnom synovi, slávil preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický biskup, archijerejskú svätú liturgiu v chráme svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda v Sečovciach.

Vladyka Milan vo svojej homílii zdôraznil dôležitosť zdravého vzťahu medzi manželmi, ktorý je príkladom pre ich dospievajúce deti. Podľa vzoru otca márnotratného syna je potrebné pochopiť, že mnohým prekvapeniam vo vzťahu nedokáže zabrániť, avšak môže ostať milujúcim rodičom. Hľadiac na rastúce útoky na manželstvo vyzdvihol hodnotu modlitby za vlastné manželstvo, obzvlášť v tento nadchádzajúci Národný týždeň manželstva.

V suhubej ekténii boli prednesené osobitné prosby za manželské vzťahy.

Po svätej liturgii vladyka Milan zablahoželal prot. Miroslavovi Pohárovi pri príležitosti jeho narodenín. Následne sa krátkym slovom prihovorili členovia farskej rady k vladykovi Milanovi a popriali mu veľa Božích milostí k jeho približujúcemu sa jubileu biskupskej chirotónie. Ako poďakovanie za jeho biskupskú službu mu v mene veriacich z farnosti darovali ikonu Presvätej Bohorodičky. Slávnosť sa zakončila spevom mnoholistvia všetkým zúčastneným.

TSKE informoval Dávid Serbinčík

Foto: Dávid Serbinčík a Dávid Kováč