Zbierka na Podporný fond Košickej eparchie

Košice, 19. február (TSKE) V nedeľu 20. februára sa vo všetkých chrámoch Košickej eparchie uskutoční zbierka na Podporný fond Košickej eparchie. Ide o jednu z pravidelných zbierok, rozdelenú na jarnú a jesennú časť, ktorej výťažok slúži výlučne na podporu aktivít biskupstva. 

V Košickej eparchii sa ročne uskutoční 13 pravidelných zbierok. Z týchto zbierok sa väčšina odosiela preč. Pre Košickú eparchiu ostávajú príspevky len zo zbierok na Podporný fond eparchie a Fond bohoslovcov. Výnos zo zbierky na Podporný fond eparchie sa používa na podporu pastoračných projektov a ekonomicky slabších farností a zo zbierky na seminaristov eparchia pravidelne prispieva Kňazskému semináru v Prešove na bývanie a stravu pre svojich bohoslovcov.

Pred pandémiou bol priemerný výnos jednej celoeparchiálnej zbierky zo všetkých farností cca 10 000 EUR (po zrátaní príspevkov aj z tých zbierok, ktoré sú rozdelené na jarnú a jesennú časť). V období pandémie výnosy poklesli, nakoľko boli chrámy väčšinu času uzavreté. 

V roku 2021 bol zatiaľ najvyšší výnos z mimoriadnej zbierky na Kubu, ktorý činil za celú eparchiu 12 727 EUR.

Do zbierky je možné zapojiť sa priamo vo všetkých chrámoch Košickej eparchie alebo zaslaním finančného príspevku na účet eparchie: IBAN : SK02 0200 0000 0030 1280 5555 

TSKE

Foto: TSKE