Pápež František prijal na audiencii účastníkov liturgického kongresu

Košice, 19. február (TSKE a vaticannews.va) V dňoch 16. - 18. februára 2022 prebiehal v Ríme vedecký kongres pri príležitosti 25. výročia vydania Inštrukcie na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov Východných cirkví (CCEO). Zároveň v tom istom čase prebiehalo v Ríme aj plenárne zasadnutie Kongregácie pre východné cirkvi.

V piatok 18. februára prijal účastníkov obidvoch podujatí na audiencii aj pápež František. Slovensko zastupoval vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, spolu s trojicou delegátov za jednotlivé gréckokatolícke biskupstvá. Prešovskú archieparchiu zastupoval otec Marcel Mojzeš, Košickú eparchiu archimadrita Jaroslav Lajčiak a Bratislavskú eparchiu otec Andrej Škoviera.

V úvode audiencie pozdravil Svätého Otca v mene všetkých prítomných prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri. Pri tejto príležitosti prezentoval spoločnú výzvu účastníkov plenárneho zasadnutia na podporu mieru na Ukrajine.

Pápež František vo svojom príhovore vychádzal zo slov pápeža Benedikta XV., ktorý v roku 1917 zriadil Posvätnú kongregáciu pre Východnú cirkev: „„V Cirkvi Ježiša Krista, ktorá nie je ani latinská, ani grécka, ani slovanská, ale katolícka, neexistuje žiadna diskriminácia medzi jej deťmi.” Potom venoval pozornosť situácii nedávnych i súčasných napätí a vojen, ktoré sa týkajú oblastí, kde žijú východní kresťania.

V ďalšej časti svojho príhovoru pápež pripomenul, že východní katolíci sú už v súčasnosti roztrúsení po celom svete. Ich poslaním je misia a „pre misiu musíme viac načúvať bohatstvu rôznych tradícií.“

Ďalej sa vo svojom príhovore Svätý Otec sústredil na samotný poklad liturgie, keď povedal:

„Je to skúsenosť, v ktorej sa "hlina" našej ľudskosti necháva formovať nie meniacimi sa názormi alebo hoci aj nevyhnutnými sociologickými analýzami, ale Slovom a Duchom Zmŕtvychvstalého. Touto skúsenosťou je liturgia.

A to nás núti myslieť aj na synodálny proces. Synodálny proces nie je parlament, nejde o to, aby sme si povedali rôzne názory a potom urobili syntézu alebo hlasovali, nie. Synodálna cesta je spoločné kráčanie pod vedením Ducha Svätého. Synodálna cesta je spoločné kráčanie pod vedením Ducha Svätého, a vy vo svojich cirkvách máte synody, starobylé synodálne tradície, a ste toho svedkami. V synodalite je Duch, bez neho je to len parlament alebo prieskum názorov, ale nie synoda.

Táto skúsenosť – ako som spomenul – je tým nebom na zemi, a to sa deje v liturgii, ako to najmä Východ rád opakuje. Ale krása východných obradov ani zďaleka nie je akousi oázou úniku alebo zakonzervovania. Liturgické zhromaždenie sa za také uznáva nie preto, že sa zvoláva samo, ale preto, že počúva hlas Iného, zostáva nasmerované k Nemu, a práve preto cíti naliehavosť ísť k bratom a sestrám s ohlasovaním Krista.

Dokonca aj tie tradície, ktoré zachovávajú používanie ikonostasu s kráľovskými dverami, prípadne závesom, ktorý zakrýva svätyňu v určitých momentoch obradu, nás učia, že takéto architektonické alebo rituálne prvky nevyjadrujú myšlienku Božej vzdialenosti, ale naopak vyzdvihujú tajomstvo blahosklonnosti – synkatabasis –, v ktorej Slovo prišlo a prichádza na svet.“

Svoj príhovor účastníkom plenárneho zasadnutia a liturgického kongresu Svätý Otec uzavrel poďakovaním za ich prácu a uistením o svojej blízkosti v modlitbe. Zakončil ho týmito slovami:

„Zaneste vašim veriacim moje povzbudenie a moje požehnanie. A prosím, nezabúdajte sa za mňa modliť. Ďakujem.“

Liturgický kongres otvoril ešte v stredu kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi. Moderátorom verejnej časti zasadnutia bol vladyka Manuel Nin, apoštolský exarcha pre katolíkov byzantského obradu v Grécku. Za konštantínopolský ekumenický patriarchát vystúpil vladyka Job Getcha, arcibiskup Telmessosu. Po ňom nasledovali príspevky arcibiskupov Claudia Gugerottiho, apoštolského nuncia vo Veľkej Británii a Cyrila Vasiľa, košického eparchiálneho biskupa. Na záver verejnej časti kongresu sa uskutočnila modlitba podľa chaldejského obradu. Vo štvrtok 17. februára práce pokračovali za zatvorenými dverami a v piatok 18. marca ráno kardinál Sandri predsedal sláveniu svätej omše v Bazilike svätého Petra.

Časti príhovoru pápeža Františka účastníkom audiencie si v slovenčine môžete prečítať tu.

Text Inštrukcie na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví (CCEO) si v slovenčine môžete prečítať tu.

TSKE, vaticannews.va

Foto: Andrej Škoviera, vaticannews.va, Livio Marijan, Daniel Černý