Web stránka na pomoc Ukrajine

Košice, 3. marec (TSKE) Košická eparchia v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine vytvorila novú webovú stránku https://pomahameukrajine.grkatke.sk/domov, kde sú dostupné všetky potrebné informácie o konkrétnej pomoci ukrajinským utečencom. Na výber je možnosť dobrovoľníckej služby na hraniciach vo Vyšnom Nemeckom a na vlakových staniciach v Michalovciach a Košiciach. Ďalšou formou je humanitárna pomoc – zber najnutnejších potrieb na miestach prvého kontaktu. Takisto je vítaná možnosť ubytovania pre matky s deťmi či doprava utečencov k príbuzným a do záchytných ubytovacích zariadení. Zároveň je možné prispieť finančne na číslo účtu uvedené na webovej stránke. Každá forma pomoci je zastrešená koordinátorom. Ich kontaktné údaje sú takisto uvedené na webe. 

TSKE 

Foto: TSKE