Posviacka ikonostasu a krížovej cesty Kráľovce

Košice, 7. marec (TSKE) Prvá pôstna nedeľa, ktorá pripadla na 6. marca, má aj prívlastok nedeľa orthodoxie, obnovenia úcty k ikonám. Pre nepriaznivú pandemickú situáciu museli veriaci farnosti Kráľovce viackrát prekladať termín posviacky nového ikonostasu, avšak Božím riadením, práve na tretí termín, v túto nedeľu, navštívil farský chrám vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, aby posvätil ikonostas a ikony krížovej cesty.

Vo svojej homílii vladyka načrel do bohatých modlitieb, ktoré sprevádzali posviacku, v ktorých sa opisoval význam ikon, modlitba pred nimi a prejav náležitej a správnej úcty. Veriacim v krátkom historickom priereze pripomenul problém ikonoborectva a jeho porážku na 2. nicejskom koncile. Povzbudil prítomných, aby Krista, vteleného Boha, nevideli iba na ikonách, ale aj vo svojich blížnych.

Na záver archijerejskej svätej liturgie poďakoval vladykovi farár Jozef Ivan kvetinovým darom. Vyzdvihol ochotu a štedrosť veriacich, ktorí prispeli k tomu, aby sa farský chrám skrášlil novými ikonami.

TSKE informoval Richard Fučko

Foto: Andrej Kecer