Valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska

Košice, 24. apríl (TSKE) V dňoch 20.-22.apríla sa priestoroch Hotela Sitno vo Vyhniach uskutočnil 28. ročník Valného zhromaždenia ZKŠS (Združenia katolíckych škôl Slovenska). Vzdelávanie – spoločná cesta múdrosťou bol spoločným názvom  stretnutia vyše sto riaditeľov katolíckych škôl, ktorí počas troch dní sa zamýšľali a diskutovali prostredníctvom hodnotných prednášok pozvaných hostí na témy: prínosu novej kurikulárnej reformy, vplyvu digitálnych technológií na učenie sa žiaka, duchovnej služby a duchovnej správy v cirkevných školách. Záverečným príspevkom valného zhromaždenia bol príhovor arcibiskupa vladyku Cyrila Vasiľa SJ, košického eparchiálneho biskupa, ktorý sa venoval téme Aké miesto majú katolícke školy na synodálnej ceste Cirkvi?. V závere Mgr. Daniel Masarovič, prezident ZKŠS, poďakoval všetkým zúčastneným riaditeľom a prednášajúcim za účasť a vyslovil túžbu po stretnutí na novom ročníku. Zavŕšením stretnutia bola svätá liturgia v miestnom chráme, ktorú slávil vladyka Cyril Vasiľ. V homílii pripomenul úlohu katolíckeho pedagóga vo svetle (Sk 3,1-8), teda nedávať zlato a striebro, ale zdvíhať a posielať do života s Kristom.  Svätú liturgiu spevom doprevádzala Skupina Zboru sv. Romana Sladkopevca z kňazského seminára bl.P.P.Gojdiča v Prešove.

TSKE informoval Karol Knap