Prezident U. S. Steel Košice odovzdal symbolický šek na sumu 100 000 eur riaditeľke Gréckokatolíckej eparchiálnej charity

Košice, 26. mája (TSKE) Vo štvrtok 26. mája prezident U. S. Steel Košice pán James Bruno odovzdal symbolický šek na sumu 100 000 eur riaditeľke Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Anne Ivankovej.

Do tejto sumy prispeli zamestnanci U. S. Steel Košice a dcérskych spoločností v zbierke, ktorá trvala v apríli a máji sumou 31 559,80 eur a túto sumu strojnásobila a do 100 000 eur dorovnala Nadácia U. S. Steel Košice.

Pani Ivanková sa poďakovala zástupcom nadácie a spoločnosti U. S. Steel Košice za výbornú spoluprácu od prvých dní, od pomoci pre call centrá až po pomoc s ubytovaním utečencov v Doškoľovacom stredisku v Medzeve. Nezabudla ani na zamestnancov košickej oceliarne, ktorí prispeli do tejto zbierky.

Na stretnutí, ktoré predchádzalo odovzdávaniu symbolického šeku predstavila Anna Ivanková činnosť a aktivity Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice, ktorá si v tomto roku pripomína už 20 rokov činnosti. Pôsobí v celom Košickom kraji a jej náplň práce je rôznorodá. Tento rok je veľmi špecifický, pretože prišla humanitárna kríza, ktorú vyvolala vojna na Ukrajine a od jej vypuknutia pomáhala charita nielen na hraničných prechodoch, ale aj v Michalovciach a v Košiciach.

V prvé dni pomohla eparchia desaťtisícom ľudí, ktorí prechádzali hranice.

Vďaka veľkorysej sume Gréckokatolícka eparchiálna charita bude môcť pomôcť minimálne 350 rodinám v Košickom kraji s integráciou. Integračná práca je už teraz zameraná na tých, ktorí majú status odídenca a chcú tu začať žiť a pracovať. Pracovníci charity sú pripravení pomôcť im s bývaním, poskytnúť sociálne, právne, kariérne a pracovné poradenstvo, pomoc psychológa, aby sa uplatnili na trhu práce a naučili sa jazyk. „Nechceme však, aby títo ľudia boli závislí na nás, ale aby sa s našou pomocou stali nezávislými,“ upresnila riaditeľka.

Prezident U. S. Steel Košice sa hosťom poďakoval za veľmi dobrú a veľmi dôležitú prácu, ktorú robia pre ukrajinských utečencov: „Som rád, že budete môcť v tejto svojej práci pokračovať aj vďaka našej pomoci a pomoci našich zamestnancov.“

TSKE informoval Iveta Falatová

Foto: Ján Kisucký