V Zalužiciach požehnali nový ikonostas

Košice, 29. mája (TSKE) V nedeľu 29. mája sa v gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Trojice v Zalužiciach konala veľká slávnosť. V tento deň vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť a pri tejto príležitosti požehnal nový ikonostas a obnovený interiér chrámu.

Vladyka Cyril v homílii poukázal na dôležitosť upriamenia svojho zraku na Krista, aj skrze obrazy na ikonostase, ktoré nám môžu veľmi napomáhať uvedomiť si blízkosť Božej prítomnosti v každodennom živote.

Svätú liturgiu doprevádzal  zbor sv. Jozefa z Michaloviec.

TSKE informovala Anna Bajužíková

Foto: Anna Bajužíková