Týždenný denný tábor pre odídencov z Ukrajiny

Košice 18. júl (TSKE)Mimoriadny týždeň, takto by sa  mohol nazvať týždeň od 11. do 15. júla. V týchto dňoch sa uskutočnil týždenný denný tábor pre odídencov z Ukrajiny. Denné centrum Košickej Eparchie usporiadalo tento výnimočný týždeň, ktorý sa niesol v duchu vzájomného spoznávania a zároveň aj poznávania Slovenska. Matky s deťmi ako aj deti  bez matiek prežili dni , ktoré boli úplne iné. Keď vidíte deti, ktoré sa šťastne rozbehnú do lesa, pochopíte, že niečo sa  v ich živote mení. V priebehu týždňa mohli matky a deti z Ukrajiny navštíviť Ľubovniansky hrad, pútnické miesto Litmanová, pútnické miesto Klokočov, Zemplínsku Šíravu,  košickú Alpínku, premonštratský  kostol v Jasove aj Jasovskú jaskyňu, Chrám sv. Petra a Pavla v Poprade a kúsok Vysokých Tatier a to Štrbské Pleso. Tento týždeň bol pre týchto  niečim novým a zároveň sa niesol v duchu radosti a vzájomného pochopenia.

TSKE informovala Alžbeta Gerberyová