Odpust v 220-ročnom chráme v Poľanoch

Košice, 14. septembra (TSKE)  Na pozvanie farára farnosti Poľany Františka Kecskésa slávil v nedeľu, 11. septembra v gréckokatolíckom kostole v Poľanoch slávnostnú odpustovú liturgiu synkel pre maďarských veriacich Vojtech Boháč.

Chrám, ktorý je zasvätený sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky slávil zároveň svoje 220. výročie postavenia. Chrám sa zaplnil miestnymi veriacimi a hosťami zo susendých farností, aby vzdali vďaku Bohu a precítili význam týchto  220 rokov. Pre miestnu komunitu má nesmierny význam nielen z hľadiska priestorového, ale predovšetkým dáva možnosť vytvárať živé spoločenstvo v duchu evanjelia. Veriaci ho vnímajú ako Boží dar, kde aj po 220 rokoch môže živé spoločenstvo veriacich kresťanov oslavovať Boha v hlučnom svete, poznačeným stratou základných hodnôt.

Miestni veriaci chcú v tomto chráme zažívať vzájomné stretnutia, ochranu presvätej Bohorodičky a cítiť Božiu blízkosť po mnoho ďalších šťastných rokov.

TSKE informoval: František Kecskés

Foto: Kincső Kecskés