Posviacka farského kríža Košice - Ťahanovce

Košice, 18. september (TSKE) Gréckokatolícka farnosť bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. Trčku v Košiciach na Sídlisku Ťahanovce slávila v piatok 16. septembra slávnostnú sv. liturgiu, ktorá bola spojená s posviackou novovybudovaného farského kríža v miestnom lesoparku.

Pred začiatkom sv. liturgie sa veriaci spoločne zišli za prítomnosti arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, košického eparchiálneho biskupa, ktorý slávnostne posvätil nový kríž, v ktorom môžu veriaci nachádzať posilu, vyprosovať si pri ňom potrebné milosti a zároveň slúži ako ďalšie miesto spoločnej modlitby celého farského spoločenstva.

Pri slávení sv. liturgie v miestnom chráme vladyka Cyril v homílii veriacim zdôraznil potrebu uvedomenia si vlastnej hriešnosti a pocitu úplného odkázania na Božiu lásku i odpustenie. Pripomenul dôležitosť kajúceho postoja, ktorý má byť zreálnením toho, aby sme mohli dostať väčšie odpustenie. Pretože len ten, kto hlbšie prosí a uznáva svoju potrebu odpustenia, viacej dostáva. 

V závere sv. liturgie poďakoval miestny farár Martin Mikula všetkým veriacim a dobrodincom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na budovaní farského kríža. Vyzdvihol jednotu a silu spoločenstva, ktoré aj napriek mnohým ťažkostiam či každodenným krížom čerpá silu zo spoločnej modlitby a najmä z pohľadu na kríž, ktorý je práve v tomto období vystavený v strede chrámu, aby pripomenul lásku, ktorou máme milovať tak, ako Boh miluje nás.

TSKE informovala Veronika Marcinová 

Foto: Veronika Marcinová