Vladyka Cyril posvätil obnovený exteriér chrámu v Ruskovciach

Košice, 18. september (TSKE) Nedeľa po Povýšení svätého Kríža mala pre Ruskovčanov obzvlášť slávnostný charakter, keďže miestny filiálny chrám navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, aby posvätil jeho obnovený exteriér. Pred samotnou archijerejskou svätou liturgiou spolu s procesiou vedenou členmi FS Ruskovčan obišiel celý chrám, kropiac jeho steny za spevu žalmu svätenou vodou. Na prečítané Božie slovo nadviazal v homílii, v ktorej pripomenul kríž, ako symbol najvyššej lásky. Pripomienkou tejto lásky sa stáva v obci aj chrám, ktorý nie je rozdelený náhodou na osobitné časti lode a svätyňu, na svet okolo nás a svet nebeský, nadprirodzený. Chrám sa stáva miestom, ktoré sprevádza človeka od čias jeho iniciačných sviatostí až po miesto, kde sa zastaví na svojej poslednej ceste. Človek často investuje do svojej budúcnosti, no práve tí, ktorí milujú a starajú sa o chrám investujú do svojej večnosti – kým bude stáť, stále sa bude v prosbách pamätať na zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu.

Pred odchodom sprievodu na spoločné agapé v priestoroch obecného úradu vladykovi Cyrilovi poďakoval otec Martin Mihalčo, administrátor farnosti Jasenov, nie len kvetinovým darom, ale aj darčekovou krabicou. Vďaku vyjadril aj spolubratom pri oltári, všetkým dobrodincom a každému, kto priložil ruku nie len k oprave exteriéru, ale aj k spoločnému agapé.

TSKE informoval: Richard Fučko

Foto: Marcel Ubľanský