Mladí Košickej eparchie oslávili patróna svojho Centra

Košice, 27. september (TSKE)V sobotu, 24. septembra otvorilo pre všetkých svoje dvere a srdce Centrum pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach, aby v spoločenstve  mladých oslávilo svojho patróna.

Odpust Centra, ako  nesie názov táto udalosť, začal slávením sv. liturgie. Pozvanie sprostredkovať mladým Božie slovo prijal o. Matúš Reiner, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. „O akej Cirkvi snívate?“, opýtal sa na začiatku homílie mladých. A dodal, že naše sny o Cirkvi, sú našou misiou, ktorou nás v nej Boh poveruje. „Nebojte sa! Boh svoje dielo dokoná vždy do konca“. A preto mladí, ako protagonisti Božieho diela, sa majú podľa slov o. Matúša učiť od sv. apoštola Jána vernosti až po kríž.

Po skončení sv. liturgie sa program preniesol do areálu Centra. Pohostenie, rozhovory a aktívno-oddychové zóny tvorili spoločný čas, ktorého hlavným zámerom bolo budovať vzájomné vzťahy. Vďaka atrakciám zo ZKSM si mladí mohli prejsť escape room, kde riešením rôznych šifier sa pokúšali vyslobodiť Jozefa Egyptského z väzenia, alebo sa vyblázniť s mega kopačkami, či mega tenisovými raketami.

„Čo je Cirkev pre mladých?“, znela jedna z prvých otázok debaty na tému Cirkev pre mladých, ktorá tvorila ďalší bod programu. Do diskusných kresiel zasadli mladí laici z Rady pre mládež Košickej eparchie zodpovední za jednotlivé protopresbyteráty. Ich odpovede ponúkli veľmi hlboké pohľady na Cirkev a na skúsenosť s ňou.

Vyvrcholením Odpustu Centra bola modlitba veľkej večierne s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, arcibiskupom - Košickým eparchiálnym biskupom. V závere modlitby sa prihovoril mladým, ktorých povzbudil, aby sa ani v čase tmy nebáli a ako spoločenstvo očakávali i tvorili úsvit. A na príklade násobenia zrnka ryže na šachovnici ukázal mladým akú silu má šírenie evanjelia, ak sa doň pustíme vzájomne.

Odpust Centra sa tradične koná v závere septembra a je akousi pomyselnou štartovacou čiarou do aktivít s mladými v novom cirkevnom roku. Nech na príhovor sv. Jána Teológa zakúsia aj v tomto čase mladí silu Božieho záujmu a lásky.

TSKE informoval Milan Kmec

Foto: Štefan Ančočik ml.