Spomienka na o. Štefana Štilichu – 100 rokov od narodenia

Košice, 7. október (TSKE)Vo štvrtok 29. septembra si veriaci farnosti Stanča spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým emeritným biskupom, archimandritom Jaroslavom Lajčiakom protosynkelom Košickej eparchie, miestnym farárom otcom Petrom Babinčákom a otcom Gabrielom Székelym pripomenuli 100. výročie od narodenia otca Štefana Štilichu.

Tejto milej slávnosti sa zúčastnili aj rodinní príslušníci synovia Peter a Pavol a dcéry Mária, Gabriela a Oľga s rodinami.

V homílii vladyka Milan pospomínal na otca Štefana a vyzdvihol jeho neúnavnú prácu pre duchovné dobro svojich veriacich. Otec Štefan spolu so svojim otcom Andrejom duchovne viedli stančanskú farnosť viac než 60 rokov. Vladyka pripomenul, že každý kňaz je podľa vzoru otca Štefana povinný žiť so svojimi veriacimi aj na úrok vlastnej dovolenky, či voľného času poukazujúc na fakt, že stančanského farára, ktorý za svojho pôsobenia nemal ani jeden deň dovolenky.

Po svätej liturgii sa všetci spoločne pomodlili aj Panychídu a potom nasledovalo priateľské stretnutie rodiny s veriacimi  najprv pred chrámom a potom v kultúrnom dome.   

TSKE

Foto Benjamín Čarný