Imatrikulácia prvákov na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda

Košice, 7. október (TSKE) Dňa 6. októbra sa uskutočnila Imatrikulácia prvákov, ktorí sa rozhodli študovať na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.

Druháci si ako starší a skúsenejší pripravili program hodný kráľovského dvora. Celá akcia sa niesla v tomto duchu. Okrem tanečných kreácií a dramatických inscenácií sa prváci popasovali s úlohami, ktoré boli neľahké. Svojou šikovnosťou a obratnosťou dokázali, že sú hodní a schopní ochrániť kráľovstvo, v ktorom budú nasledujúce obdobie tráviť čas.

Po programe boli študenti pozvaní tento hrad v noci strážiť. Noc v škole bola zážitkom v mnohých smeroch. Študentov čakala prednáška kapucína Martina Borkovského na tému sexuality muža a ženy. Následne trávili voľný čas spolu s triednymi učiteľmi. Pred polnocou sa zišli na spoločnej adorácii, na ktorej  sa modlili za osobné zápasy. Individuálna poklona pred Eucharistiou prebiehala 24 hodín.

Kráľ hradu (riaditeľ školy) ustanovil po dohode so svojimi radcami výnimku, a to vo forme teplákového dňa v piatok (7. 10. 2022). Aj vďaka tomu sa študenti cítili v škole ako doma.

TSKE informovala Zuzana Horňáková

Foto: Simona Šubjáková, Monika Komárová